logotyp Fado i Utilitii

Szkolenia NGO

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w celu świadczenia przez nie usług audytorskich i doradczych na rzecz dostępności