logotyp Fado i Utilitii

Szkolenia NGO

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w celu świadczenia przez nie usług audytorskich i doradczych na rzecz dostępności

Dodatkowe szkolenie - BLOK 3 - Transkrypcja nagrań dźwiękowych, napisy rozszerzone, napisy na żywo - Łódź 19-20 września 2019

Zapraszamy do zgłaszania chętnych osób na szkolenie z zakresu transkrypcji, napisów rozszerzonych i napisów na żywo. Szkolenie odbędzię w dniach 19-20 września 2019.

Informacje o realizowanych działaniach

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń skierowanych do pracowników organizacji pozarządowych.

Chcesz rozwijać zespół swojej organizacji? Chcecie nauczyć się czegoś nowego i specjalizować się w usługach dostępnościowych? Widzisz jak dużo jest do zrobienia a ciągle brakowało czasu żeby zacząć?

Mamy dla Ciebie ofertę. Zgłoś minimum 3 osoby z Twojej organizacji na szkolenie. Jest ono całkowicie bezpłatne. Nauczycie się wielu umiejętności, które są potrzebne żeby dostarczać usługi dostępnościowe.

Czekamy na Ciebie.

Wasz zespół może wybrać takie samo szkolenie dla wszystkich lub uczyć się różnych rzeczy.

W dziale harmonogram znajdziesz informacje o miejscu, czasie i rodzaju szkolenia.

Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w zakresie świadczenia przez nie usług doradczych i audytowych. Uczestnicy szkoleń nabędą kompetencje umożliwiające badanie dostępności w obszarze architektury oraz produktów cyfrowych (WCAG). Nabędą również umiejętność tworzenia transkrypcji, napisów do filmów, audiodeskrypcji, nagrań w polskim języku migowym oraz tworzenia tekstów łatwych w czytaniu tzw. Easy-To-Read.

Uczestnicy spoza miast, w których organizowane będą szkolenia otrzymają zakwaterowanie oraz zwrot kosztu dojazdu – zwracamy koszty podróży pociągiem lub autobusem. Jeśli chcecie podróżować samochodem także zwrócimy koszty do wysokości cen biletów na danej trasie.

Informacja w języku migowym

Rodzaje oferowanych szkoleń

Szkolenia będą obejmowały sześć bloków tematycznych:

BLOK 1 - Audyty dostępności architektonicznej i poprawności dostosowań przestrzeni

Szkolenia trwać będą 5 dni dla każdej grupy szkoleniowej. Pierwszy dzień będzie miał formę wykładową i w całości poświęcony będzie przekazywaniu teorii uczestnikom szkolenia. W kolejnych dniach wiedza teoretyczna demonstrowana i weryfikowana będzie w trakcie zajęć praktycznych odbywających się w formie ćwiczeń, przeprowadzanych na najróżniejszych obiektach architektonicznych w rodzaju: budynków użyteczności publicznej, parków, stadionu czy miejskiego placu.

Opis przebiegu szkolenia:

 • dzień pierwszy – część teoretyczna, wykład o dostępności architektonicznej. Prezentacja zasad projektowania dostępnego, przykładów poprawnych i niepoprawnych rozwiązań w budynkach i przestrzeniach poza budynkami,
 • dzień drugi – badanie dostępności zajecia praktyczne – praca na dokumentacji budowlanej,
 • dzień trzeci – ćwiczenia terenowe – audyt budynku użyteczności publicznej (urząd miasta lub podobny),
 • dzień czwarty - ćwiczenia terenowe – audyt dużego obiektu użyteczności publicznej (stadiom miejski lub podobny) oraz audyt parku/terenu rekreacyjnego/obszaru miejskiego,
 • dzień piąty - ćwiczenia terenowe – audyt obiektu zabytkowego.

Każdy dzień ćwiczeniowy zakończony będzie omówieniem wyników audytów. Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły audytorskie. W czasie podsumowania każdy z zespołów zaprezentuje wyniki audytu, które zostaną omówione przez prowadzących. Zespoły będą pracowały przy stałym wsparciu i pod nadzorem prowadzących.

Dla zainteresowanych dostępne będą 3 szkolenia.

BLOK 2 - Audyty dostępności cyfrowej (WCAG)

Szkolenie z zakresu badania i tworzenia dostępnych treści cyfrowych - stron www, aplikacji, dokumentów, multimediów. Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami opisanymi w wytycznych WCAG oraz z metodami tworzenia oraz badania zgodności różnych treści cyfrowych z WCAG.

Szkolenia trwać będą 5 dni dla każdej grupy szkoleniowej. Każdy dzień szkolenia posiadał będzie mieszaną formę wykładowo-warsztatową. Dzięki temu, kursanci, mając do dyspozycji komputery i urządzenia mobilne, na bieżąco będą mogli weryfikować nabywaną wiedzę, i pod okiem doświadczonych prowadzących, zdobywać praktyczne umiejętności w audytowaniu cyfrowych treści.

Opis przebiegu szkolenia:

 • pierwszego dnia uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi kogo, dlaczego i w jakim stopniu dotyka cyfrowe wykluczenie. Przy wykorzystaniu nagrań audio-video oraz specjalistycznych symulatorów wad wzroku, uczestnicy będą mogli osobiście doświadczyć ograniczonej percepcji oraz problemów z postrzeganiem jakie się z tym wiążą. Będą mogli przekonać się również jak osoby z różnymi typami niepełnosprawności korzystają z komputerów oraz z urządzeń mobilnych. Poznają również prawne aspekty dostępności, aktualne regulacje w tym obszarze, a także dowiedzą się jak przygotować SIWS aby przyszłe zamówienia publiczne uwzględniały kwestie dostępności. Zostaną im przybliżone międzynarodowy standard dostępności WCAG 2.0 oraz polski Standard Cyfrowy. Dowiedzą się jak są one skonstruowane, jak powstawały, jaką mają strukturę i jakich treści cyfrowych i interfejsów elektronicznych one dotyczą,
 • drugiego dnia uczestnicy poznają między innymi zasady tworzenia dostępnych alternatyw dla grafik i multimediów. Dowiedzą się kiedy należy, kiedy nie trzeba, a kiedy nie powinno używać się tekstów alternatywnych. Poznają zasady ich konstruowania oraz osadzania w zależności od środowiska w jakim występuje grafika. Poznają różne alternatywy dla multimediów zmiennych w czasie, dowiedzą się w jakich sytuacjach stosować konkretne rozwiązania, jak je tworzyć i implementować w określonych środowiskach,
 • trzeciego dnia kursanci poznawać będą między innymi zasady formatowania, tworzenia i redagowania dostępnych treści. Dowiedzą się jakie czcionki powinny być używane w dokumentach elektronicznych i na stronach internetowych, jaką powinny mieć one wielkość i jaki kontrast. Nauczą się tworzenia i generowania dostępnych dokumentów elektronicznych, oraz przygotowywania alternatywy dla skanów dokumentów,
 • czwarty dzień poświęcony będzie między innymi nawigacji za pomocą klawiatury, myszki i gestów w obrębie danego zasobu elektronicznego, dostępnego wsparcia dla użytkownika i technologiom asystującym, występującym natywnie w klasycznych i mobilnych systemach operacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z programu odczytu ekranu lub aplikacji powiększającej w celu samodzielnego sprawdzenia dostępności strony internetowej, dokumentu elektronicznego lub aplikacji mobilnej,
 • piąty dzień w całości poświęcony będzie zapoznawaniu się z najróżniejszymi narzędziami do badania dostępności informacji elektronicznej, automatycznymi walidatorami stron www, aplikacjami badającymi dostępność dokumentów elektronicznych, kalkulatorami kontrastu oraz generatorom raportów dostępności, z których uczestnicy będą mogli korzystać w trakcie swej późniejszej pracy. Wszystkie zajęcia wymagać będą od kursantów aktywnego uczestnictwa i wykonywania praktycznych zajęć z wykorzystaniem komputera i urządzenia mobilnego.

Dla zainteresowanych dostępne będą 3 szkolenia.

BLOK 3 - Transkrypcja nagrań dźwiękowych, napisy rozszerzone, napisy na żywo

Szkolenia trwać będą 2 dni dla każdej grupy szkoleniowej. Każdy dzień szkolenia posiadał będzie mieszaną formę wykładowo-warsztatową. Dzięki temu, kursanci, mając do dyspozycji komputery, na bieżąco będą mogli weryfikować nabywaną wiedzę, i pod okiem doświadczonych prowadzących, zdobywać praktyczne umiejętności w tworzeniu transkrypcji oraz napisów dla niesłyszących. Poznają narzędzia do tworzenia napisów, sposoby osadzania ich w multimediach oraz publikowania ich na stronach internetowych. Poznają również zasady oraz sprzęt niezbędny do tworzenia napisów na żywo.

Opis przebiegu szkolenia:

 • dzień pierwszy – wprowadzenie teoretyczne, rodzaje napisów, zasady tworzenia napisów, narzędzia, ćwiczenia – tworzenie transkrypcji nagrania,
 • dzień drugi – ćwiczenia – tworzenie napisów otwartych i zamkniętych, napisów rozszerzonych, napisów na żywo (praca na komputerze).

Dla zainteresowanych dostępne będą 3 szkolenia.

BLOK 4 - Audiodeskrypcja

Szkolenia trwać będą 2 dni dla każdej grupy szkoleniowej. Uczestnicy przygotują się do tworzenia adudiodeskrypcji do materiałów multimedilanych, wydarzeń na żywo, a także audiodeskrypcji eksponatów muzealnych.

Opis przebiegu szkolenia:

 • pierwszy dzień posiadał będzie formę mieszaną – wykładowo-warsztatową. W jego trakcie kursanci poznają zasady tworzenia audiodeskrypcji, przygotowywania skryptów audiodeskrypcyjnych oraz doboru odpowiednich lektorów,
 • drugi dzień w całości poświęcony będzie zajęciom praktycznym, na których uczestnicy do przykładowych nagrań video tworzyć będą własną audiodeskrypcję. Dzięki temu, mając do dyspozycji komputery, będą mogli weryfikować nabywaną wiedzę, i pod okiem doświadczonych prowadzących, zdobywać praktyczne umiejętności w tworzeniu skryptów audiodeskrypcyjnycha także w nagrywaniu i dołączaniu audiodeskrypcji do nagrań video.

Dla zainteresowanych dostępne będą 3 szkolenia.

BLOK 5 - Przygotowywanie i montaż materiałów w PJM

Szkolenia trwać będą 2 dni dla każdej grupy szkoleniowej. Każdy dzień szkolenia posiadał będzie mieszaną formę wykładowo-warsztatową. Dzięki temu, kursanci, mając do dyspozycji komputery i sprzęt nagraniowy, na bieżąco będą mogli weryfikować nabywaną wiedzę, i pod okiem doświadczonych prowadzących, zdobywać praktyczne umiejętności w tworzeniu i montażu materiałów video w PJM.

Opis przebiegu szkolenia:

 • dzień pierwszy – wprowadzenie merytoryczne –język migowy, tłumacze, etyka pracy tłumacza, zasady realizacji tłumaczeń, realizacja nagrań – studio filmowe, sprzęt, techniki filmowania,
 • dzień drugi – realizacja nagrań – przygotowanie planu, nagrania, montaż (obróbka cyfrowa materiałów).

Dla zainteresowanych dostępne będą 3 szkolenia.

BLOK 6 - Tworzenie tekstów łatwych do czytania i zrozumienia

Uczestnicy poznają zasady przygotowywania tekstów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z problemami w czytaniu i rozumieniu, zgodnie z Europejskimi standardami przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia tekstów. Szkolenia trwać będą 4 dni dla każdej grupy szkoleniowej. Szkolenie będzie miało mieszaną formę wykładowo-warsztatową. Dzięki temu, kursanci, na bieżąco będą mogli weryfikować nabywaną wiedzę i pod okiem doświadczonych prowadzących, zdobywać praktyczne umiejętności w przekładaniu treści na ich uproszczoną formę

Opis przebiegu szkolenia:

 • pierwszego dnia zajęcia koncentrować będą się na wiedzy teoretycznej. Uczestnikom przedstawione zostaną informacje na temat tego kim są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ogólne standardy przygotowania informacji łatwej do czytania i zrozumienia - informacja pisana. Uczestnicy zapoznają się z europejskimi standardami dotyczącymi tworzenia dostępnej informacji. W ramach części ćwiczeniowej uczestnicy dokonają pierwszej próby prostych przekładów,
 • drugiego dnia, uczestnicy szkolenia podzieleni na grupy, analizować będą i przekładać pod okiem prowadzących łatwiejsze językowo pozycje, np. treści reklam i fragmenty bajek dla dzieci, informacje powszechnie występujące wokół, z ulotek, wpisów internetowych i publikacji prasowych,
 • trzeciego dnia uczestnicy zapoznają się ze standardami dotyczącymi informacji elektronicznej, video i audio. Poznają dostępne narzędzia do sprawdzania poziomu trudności języka.
 • czwarty dzień w całości poświęcony będzie praktycznym ćwiczeniom. Tego dnia uczestnicy będą przekładać teksty bardzo trudnych do zrozumienia, pisma urzędowe i akty prawne. Poznają i zastosują praktycznie zasady używania ilustracji w tekstach łatwych.

Dla zainteresowanych dostępne będą 3 szkolenia.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Kto może zgłosić uczestników na szkolenia?

Zapraszamy członków władz i pracowników organizacji pozarządowych (czyli stowarzyszeń i fundacji).

Warunki, które musi spełniać organizacja:

 • musicie prowadzić działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami – i musi być to wpisane w statucie,
 • musicie zatrudniać przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę,
 • musicie się zgłosić :).

Pierwszeństwo będą miały te NGO, które w od września 2018 roku zatrudniały przynajmniej jedną osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ile osób można zgłosić na szkolenie?

Czekamy na zgłoszenia zespołów z Waszych organizacji. Muszą to być minimum 3 osoby z jednej NGO. Można zgłosić więcej niż 3 osoby.

Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Jakie warunki musi spełniać uczestnik:

 • musi być członkiem zarządu lub pracować w organizacji (może być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna),
 • musi mieć gotowość i możliwość żeby świadczyć usługi, których nauczysz się na szkoleniu.
 • nie zajmował się dotychczas zagadnieniami objętymi szkoleniem.

Zasady rekrutacji - kolejność zgłoszeń

Musimy zrekrutować po minimum dwie organizacje z każdego województwa. Na listę główną wpisujemy więc te organizacje, z których najszybciej dostaniemy MINIMUM 3 zgłoszenia od uczestników. Kolejne organizacje z każdego z województw trafiają na listę rezerwową pod warunkiem, że przysłały zgłoszenie minimum 3 osób.

Rekrutacja jest prowadzona w 2 etapach:

 1. pierwszy etap obejmuje okres przyjmowania zgłoszeń: 01.03 - 15.03.2019r.
 2. drugi etap obejmuje okres przyjmowania zgłoszeń: 18.03 - 31.03.2019r. i może dotyczyć tylko wybranych województw.

W przypadku liczby chętnych większej od liczby miejsc o przyjeciu na szkolenie (po spełnieniu warunków formalnych) decyduje data zgłoszenia. Każde zgłoszenie ma indywidualny identyfikator określający datę i godzinę przesłania zgłoszenia.

Każda organizacja, która prześle zgłoszenie w określonych powyżej terminach, otrzyma drogą mailową, na podany w zgłoszeniu adres, informację o przyjęciu bądź nie na szkolenie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia maksymalnie na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Rezygnacja musi mieć formę wiadomości e-mail wysłanej przez przedstawiciela organizacji zgłaszającej uczestnika na szkolenie na adres szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl z żądaniem potwierdzenia doręczenia.

Ważne - oświadczenie organizacji zgłaszającej pracowników na szkolenia

Zgłoszenie musi być przesłane przez organizację pozarządową, której uczestnik jest członkiem kadry zarządzającej lub pracownikiem. Dla każdego uczestnika wysyła się oddzielne zgłoszenie. Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną.

Do zgłoszeń załącza się oświadczenie potwierdzające, że zgłoszone osoby spełniają warunki uczestnictwa.

Oświadczenie organizacji jest załącznikiem do zgłoszenia. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione w organizacji należy dostarczyć organizatorowi szkolenia przed pierwszym terminem szkolenia, na który pracownicy organizacji zostali zakwalifikowani. Oświadczenia można przesłać drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Socjalna FADO, 90-040 Łódź, ul. Nawrot 94/96 lub dostarczyć osobiście, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Harmonogram szkoleń

 1. BLOK 1 - Audyty dostępności architektonicznej i poprawności dostosowań przestrzeni
  • 6-10 maja WROCŁAW
  • 27-31 maja ŁÓDŹ
  • 17-21 czerwca GDAŃSK
 2. BLOK 2 - Audyty dostępności cyfrowej (WCAG)
  • 6–10 maja KRAKÓW
  • 24–28 maja KATOWICE
  • 8–12 lipca POZNAŃ
 3. BLOK 3 - Transkrypcja nagrań dźwiękowych, napisy rozszerzone, napisy na żywo
  • 15-16 kwietnia ŁÓDŹ
  • 17-18 czerwca POZNAŃ
  • 29-30 lipca BYDGOSZCZ
  • 19-20 września - ŁÓDŹ
 4. BLOK 4 - Audiodeskrypcja
  • 16–17 maja KRAKÓW
  • 6–7 czerwca WARSZAWA
  • 13–14 czerwca KRAKÓW
 5. BLOK 5 - Przygotowywanie i montaż materiałów w PJM
  • 27-28 maja ŁÓDŹ
  • 19-20 sierpnia WARSZAWA
  • 9-10 września POZNAŃ
 6. BLOK 6 - Tworzenie tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (ETR)
  • 11–12 kwietnia i 23-24 maja KATOWICE (szkolenie podzielone na dwa zjazdy)
  • 9–10 maja i 13–14 czerwca OLSZTYN (szkolenie podzielone na dwa zjazdy)
  • 11-12 lipca i 5-6 września WARSZAWA (szkolenie podzielone na dwa zjazdy)

Kontakt

Działania realizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez Spółdzielnię Socjalną Fado i spółkę Utilita.

Osoba do bieżących kontaktów roboczych - Monika Rybak, telefon 730 268 764

Kontakt przez email na adres szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl

Działania finansowane są ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i flaga Polski